telugudanam.co.in

      telugudanam.co.in


రాబోవు కార్యక్రమాలు
     
8367 (ఈ వారానికి పదాల సంఖ్య)

సామెత: ఇరుగు చల్లన పొరుగు చల్లన.

మంచిమాట: ఆలోచనల,మాటల,చేతల ద్వారా సంస్కృతి అభివ్యక్తీకరించబడుతుంది.

నీతి కథ : పల్లె ఎలుక-పట్నం ఎలుక [ వివరాలకు... ]


ఆట : పేపరులో బొమ్మలు [ వివరాలకు... ]

తెలుగుదనం విషయ సూచిక


సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు


సాహిత్యం


చిన్నపిల్లల కోసం


వనితల కోసం


అందరి కోసం


 

పాడనా తెలుగుపాట

పాడనా తెలుగుపాట పరవశమై నే
పరవశమై మీ ఎదుట మీ పాట
కోవెలగంటల గణగణలో గోదావరి
తరంగాల గలగలలో మావులతోపుల
మూపులపైన మసలేగాలుల గుసగుసలో
మంచిముత్యాల పేట
మధురామృతాల తేట ఒకపాట ||పాడానా||
త్యాగయ క్షేత్రయ రామదాసులు తనివితీర వినిపించినది
చక్కెర మాటలమూట చిక్కనితేనెల ఊట ఒకపాట ||పాడానా||
ఒళ్ళంత ఒయ్యారికోక కళ్ళకుకాటుక రేఖ
మెళ్ళోతాళి కాళ్ళకు పారాణి మెరిసే కుంకుమబొట్టు
ఘల్లుఘల్లున కడియాలందెలు అల్లనల్లన నడయాడే
తెలుగుతల్లి పెట్టనికోట - తెలుగునాట ప్రతినోట ఒకపాట||పాడనా||
Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: